Управление на Етажна Собственост от Нов тип което до момента не е предлагано на пазара. Управлението на Етажна Собственост в БЪлгария е регламентирано по Закон (ЗУЕС). Все повече сгради избират професионалното управление и стопанисване на сградите.

Спокойно можем да кажем, че старите методи за водене и отчет на етажната собственост вече са в миналото. Можем спокойно да кажем, че времената когато някой съсед обикаляше от врата на врата с една тетрадка са безвъзвратно отминали.