Управлението на собственост е процес които трябва да бъде поверен на специалист.

Не подценявайте това. За да имате отлична поддръжка на Вашата сграда изберете правилният Домоуправител, които ще бъде ангажиран с нейното състояние, належащи ремонти и други. Домоуправителя не е човек дойто събира само парите, без да извършва дейности по самата сграда.