Услуги свързани с месечен Абонамент за Професионален Домоуправител:

 • Организиране и провеждане на Общо Събрание на Етажната Собственост
 • Свикване и провеждане на Годишно Общо Събрание на Етажната Собственост съгласно ЗУЕС
 • Свикване на Регулярни Общи Събрания на Етажната Собственост с цел обсъждане на възникнали неотложни въпроси от различно естество
 • Изготвяне и гласуване на Правилник за вътрешния ред
 • Създаване и/или администриране на домова книга
 • Регистрация на Етажнaта Собственост съгласно ЗУЕС
 • Управление на бюджета на Етажната Собственост
 • Събиране на такси за поддръжка и управление на Етажната Собственост
 • Различни възможности за заплащане на месечни вноски
 • Изготвяне на годишен финансов отчет
 • Изготвяне на периодични финансови отчети съдържащи информация относно събрани месечни такси некоректни платци извършени плащания към трети лица (фирми подизпълнители и други)
 • Пълна отчетност до всички финансови операции и платежни документи
 • Подсигуряване на фирми подизпълнители във връзка с организирането на ремонтна дейност
 • Събиране на оферти относно различни ремонтни дейности в Етажната Собственост (ремонт на покрив смяна на щрангове инсталиране на чип система вътрешни/външни мазилки ремонт на фасада боядисване поддръжка на зелени площи борба с вредители дератизация и дезинсекция и др.)
 • Представяне на събраните оферти на вниманието на живущите в Етажната Собственост за избор на фирма която да извърши съответната ремонтна дейност
 • Периодичен технически преглед на Етажната Собственост с оглед отстраняване на различни дребни ремонти за които не се изисква специална помощ и изготвяне на протокол за състояние на сградата
 • Юридически консултации:
  Завеждане на дела по чл. 410 ГПК – Заповедно производство – срещу некоректни платци в Етажната Собственост
 • Изготвяне на жалби протоколи и други документи до институциите – Община Топлофикация Енергоснабдяване ВиК СДВР и др.
 • Представителство пред дружествата предоставящи комунални услуги по възникнали въпроси относно права и законни интереси на ЕС

Допълнителни Услуги които предлагаме на Нашите абонати и клиенти:

 • Професионални почистващи услуги;
 • Чип системи и Домофонни системи;
 • Охрана и Видеонаблюдение;
 • Ключарски услуги;
 • Ремонти;
 • ВиК и Ел. услуги;
 • Борба с вредители;
 • Градинар;
 • Други

Услуги Свързани с Управление на собственост под наем:

 • Взаимоотношения с наематели
 • Събиране и предаване на наеми
 • Контрол на наематели
 • Други

Всички допълнителни услуги които се ползват от Нашите клиенти се заплащат отделно от месечни Такси и Абонаменти за Професионален Домоуправител.