Професионален Домоуправител за Пловдив 4,90 лв. на месец за апартамент.

Управление и администриране на етажна собственост

„Професионален домоуправител“ е услуга, която набира все по-голяма популярност в България, особено в град Пловдив особено с навлизането на новите жилищни комплекси от затворен тип. Все повече хора предпочитат да се доверят на професионалист за управление на етажната им собственост, което гарантира безпристрастност в междусъседските отношения и навременно решение на всеки възникнал казус, или проблем със Етажаната собственост. Нашият Екип предлага цялостни решения за уютно и спокойно ползване на общите жилищни части и прилежащи площи на достъпна цена.

Услугата „Професионален домоуправител“ включва:
  • Организиране и провеждане на Общо събрание – от 1 до 3 пъти годишно;
  • Изпълнение на решенията на Общото събрание;
  • Изготвяне и корекции по правилник на вътрешния ред;
  • Водене на необходима текуща документация;
  • Регистрация на етажната собственост в Общината;
  • Представляване пред държавна администрация и доставчиците на услуги.

Цената на пакет „Професионален домоуправител“ варира спрямо големината на обслужвания вход/комплекс. Обикновено стойността на услугата, съобразно типа на входа възлиза на около 4,90 лв. на месец от апартамент.

Таксите могата да варират в зависимост от броя на апартаменти в сградата!