Контрол от всяка точка чрез Собствена Система. Всички Обслужвани от Нас Етажни Собствености. Разполагаме със собствено създанена система за следене на приходи, разходи задължения, плащане, съобщения и много други. Система обслужва всички наши абонати които са наши клиенти. В системата могат да се правят различни видове справки. Системата е достъпна от всяка точка на света и от всяко едно устройство.

Онлайн системата с която разполагаме Ви дава пълен контрол върху:

  • приходите,
  • разходите,
  • предстоящи дейности,
  • много други свързани с Етажната собственост.

Имате достъп до системата 24/7/365. Именно по този начин можем да гарантираме пълна прозрачност на нашата дейност свързани с Етажната собственост.

Пълна прозрачност на приходите и разходите на Съответната етажна Собственост. Регулярни отчети за извършени дейности по етажната сосбтсвеност. Регулярни събрания на етажната собственост за обсъждане на различни въпроси и теми свързани с етажната собственост. Интегрирана система за следене на плащания и задължения към Етажната собственост.