Можем да Ви предложим различни услуги свързани с поддръжката на чистотота на етажната сосбственост.

В зависимост от изискванията на Етажната собственост можем да предложим различни по вид услуги за почистване по предварително подготвен график.