Като допълнителна услуга предлагаме Дезинфекция и Дератизация на площи и Пространства. В зависимост от Вшите изискавания, обработката може да се извършва като абонамент, или еднократна услуга.